Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Text Size

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/BKPPT/2019 na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT Sp. z o.o.

 

Bełchatów, dnia 12.12.2019r.

 

 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/BKPPT/2019

na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT Sp. z o.o.

 

W postępowaniu na wybór wykonawcy na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT
Sp. z o.o. 
dokonano wyboru oferty, na podstawie kryteriów oceny określonych w Zapytaniu ofertowym nr 2/BKPPT/2019

 Poniżej informacje o wybranej ofercie oraz o pozostałych wykonawcach, którzy złożyli oferty:

 Wybrana oferta:  Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk

Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym nr 2/BKPPT/2019 i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów wyboru ofert (cena 100%)

 

Zestawienie złożonych ofert

 

Oferent

Data wpływu oferty

Cena brutto (PLN)

Liczba pkt w kryterium Cena

Łączna ilość punktów

Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk

11/12/2019

Część 1 – różne materiały biurowe

1194,49

100,00

100,00

Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk

11/12/2019

Część 2 - tonery

103,00

100,00

100,00