Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/8.3.1/2020

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., będący Zamawiającym informuje, iż na podstawie punktu VIII.1 Zapytania unieważnia zapytanie ofertowe nr 3/8.3.1/2020  na usługę cateringową dla uczestników I edycji projektu: „SILNI W BIZNESIE” realizowanego przez BKPPT Sp. z o. o. w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.