Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Text Size

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie bloku szkoleń w ramach projektu "Silni w biznesie"

Zapytanie ofertowe nr 2/8.3.1/2020


na PRZEPROWADZENIE BLOKU SZKOLEŃ dla uczestników I edycji projektu: „SILNI W BIZNESIE” realizowanego przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o. o. w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/8.3.1/2020 POBIERZ

Załącznik nr 1. Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 2/8.3.1/2020 POBIERZ

Załącznik nr 2. CV Wykonawcy POBIERZ

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy POBIERZ