Atrakcyjne ceny wynajmu
tel: 605 425 101

image

Jednostki z mediami: 60 m2 i 120 m2

 z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz dostępem do Internetu.

image

Wynajem sali szkoleniowej 

do 12 osób .

image

Powierzchnie na maszcie radiowym

na wysokości ok 60 m.

Text Size

Inkubator Technologiczny - to wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługe powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii.

Nasza oferta jest skierowana w pierwszej kolejności do przedsiębiorstw zakładanych przez absolwentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i innych uczelni regionu łódzkiego, pracowników w firm którzy utracili pracę z powodu restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W ramach inkubatora oferujemy również szereg usług doradczych - opracowanie strategii rozwoju firmy, biznes planu, studia wykonalności oraz :

  • podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w dziedzinie marketingu, prawa, podatków, produkcji),
  • doradztwo finansowe (analizy finansowe, studia wykonalności, wnioski kredytowe),
  • pomoc doradcza przy realizacji projektów współfinansoanych z UE,
  • konsultacje związane z prawami własności intelektualnej ,
  • doradztwo techniczne i technologiczne,
  • dostęp do inforamcji o poszukiwanych technologiach, transfer technologii oraz lista technologii gotowych do wdrożenia,
  • kojarzenie partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
  • informacje nt. krajowych i zagranicznych propozycji współpracy gospodarczej,
  • pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych.

Rozwin z nami swoja firme

Sprawdź nasza ofertę, zapewniamy najniższe ceny na rynku