CSR - Doradztwo w zakresie Społecznej odpowiedzialności biznesu

image

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility) to współczesna koncepcja zarządzania firmą, która uwzględnia m.in. aspekty społeczne i środowiskowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Strategiczne podejście do tego zagadnienia, odpowiedni dobór i zintegrowanie działań CSR-owych z podstawową działalnością firmy przynoszą najlepsze długookresowe efekty. Rezultaty te mogą być obserwowane w wielu obszarach - od lepszego zarządzania ryzykiem począwszy poprzez budowanie  lojalności klientów, kontrahentów i pracowników po zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa czy wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów bądź usług.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorstw tą tematyką oferujemy Państwu odpłatne doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania kompleksowej strategii CSR uwzględniającej aktualne standardy społecznej odpowiedzialności biznesu zawarte w ISO 26 000 oraz najnowsze trendy rynkowe.

W ramach Doradztwa CSR zajmujemy się także m.in.:

Oferujemy również szkolenia wewnętrzne przybliżające tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierające proces wdrażania rozwiązań CSR w organizacji skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników.

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zarówno dużych, jak i z sektora MSP. Wsparcie oferujemy także spółkom komunalnym, jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacjom pozarządowym.