Najnowsze wydarzeniaAktualności

Text Size

CSR - Doradztwo w zakresie Społecznej odpowiedzialności biznesu

image

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility) to współczesna koncepcja zarządzania firmą, która uwzględnia m.in. aspekty społeczne i środowiskowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Strategiczne podejście do tego zagadnienia, odpowiedni dobór i zintegrowanie działań CSR-owych z podstawową działalnością firmy przynoszą najlepsze długookresowe efekty. Rezultaty te mogą być obserwowane w wielu obszarach - od lepszego zarządzania ryzykiem począwszy poprzez budowanie  lojalności klientów, kontrahentów i pracowników po zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa czy wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów bądź usług.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorstw tą tematyką oferujemy Państwu odpłatne doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania kompleksowej strategii CSR uwzględniającej aktualne standardy społecznej odpowiedzialności biznesu zawarte w ISO 26 000 oraz najnowsze trendy rynkowe.

W ramach Doradztwa CSR zajmujemy się także m.in.:

  • weryfikacją i uaktualnianiem istniejących strategii CSR-owych poprzedzonych audytem potrzeb
  • dobieraniem rozwiązań i narzędzi CSR odpowiednich do założonych celów strategicznych
  • opracowywaniem kodeksów etyki
  • analizą działań komunikacyjnych
  • wdrażaniem raportowania CSR
  • wspieraniem Klienta we wdrażaniu rozwiązań CSR-owych we współpracy z interesariuszami.

Oferujemy również szkolenia wewnętrzne przybliżające tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierające proces wdrażania rozwiązań CSR w organizacji skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników.

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zarówno dużych, jak i z sektora MSP. Wsparcie oferujemy także spółkom komunalnym, jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacjom pozarządowym.

Kontakt z nami

image

Zeskanuj powyższy kod QR i zapisz wizytówkę

Godz. pracy: 

  • Pon-Pt: 08.00 do 16.00 
  • Sobota, Niedziela: Nieczynne

Adres

Bełchatowsko Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul.Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

Email

bkppt@ppt.belchatow.pl

Telefon

+48 533 770 443

REGON: 592271246, NIP: 769-20-18-378

KRS: 0000199407

Prolil Facebook

BKPPT sp. zo.o.