Najnowsze wydarzeniaAktualności

Text Size

Pierwszy biznes - Wsparcie na starcie II

image

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

OFEROWANE WSPARCIE

1.Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie ok. 75 tysięcy złotych - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej.

- absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

- studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich);

- zarejestrowanych bezrobotnych;

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych dla:

-osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”;

-podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

-zakładania działalności gospodarczej; form opodatkowania działalności gospodarczej; prowadzenia księgowości

Pożyczki udzielane będą odpowiednio na 7 lat (podjęcie działalności) i 3 lata (utworzenie miejsca pracy) z możliwością rocznej karencji

Zabezpieczenie wymagane to weksel i poręczyciel.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Lider projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A

Kontakt z nami

image

Zeskanuj powyższy kod QR i zapisz wizytówkę

Godz. pracy: 

  • Pon-Pt: 08.00 do 16.00 
  • Sobota, Niedziela: Nieczynne

Adres

Bełchatowsko Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul.Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

Email

bkppt@ppt.belchatow.pl

Telefon

+48 533 770 443

REGON: 592271246, NIP: 769-20-18-378

KRS: 0000199407

Prolil Facebook

BKPPT sp. zo.o.