Nasi Partnerzy

Text Size
  Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.
  partner na rzecz rozwoju innowacji ul.Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź Tel. (48) (42) 636 55 22
  Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii
  partner w dziedzinie ksztalcenia zawodowego ul. Gabriela Narutowicza 122 90-145 Łódź Tel.(48)(42) 631 98 48
  Regionalne Centrum Inteligentnej Energii - (RCIE)
  partner na rzecz implementacji ekologicznych technologii ul.Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów Tel.(48)(44)733 11 20
 • 1
 • .