Text Size

 

Projekt „SILNI W BIZNESIE” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości
w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.