Text Size

Silni w biznesie - Ścieżka wsparcia


Aktualności

Informacje

Ścieżka wsparcia

Pliki

Kontakt

 Data: 2020-06-10 9:00

 Planowane terminy prac

Projekt "SILNI W BIZNESIE"

 II EDYCJA

 

Komisja Rekrutacyjna

Nabór formularzy rekrutacyjnych: 28.05.2020 – 12.06.2020 r.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych: 28.05.2020 – 16.06.2020 r.

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych: 17.06.2020 – 23.06.2020 r.

Ocena merytoryczna – rozmowa z doradcą zawodowym: 24.06.2020 – 28.06.2020 r.

Wstępne listy osób zakwalifikowanych do projektu: 30.06.2020 r.

Procedura odwoławcza: 01.07.2020 – 03.07.2020 r.

Ostateczne listy rankingowe i rezerwowe zaakceptowane przez WUP: do 14.07.2020 r.

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Blok szkoleń „ABC Przedsiębiorczości”: 20.07.2020 – 31.07.2020 r.

Doradztwo indywidualne ogólne, prawne i księgowe: 20.07.2020 – 23.08.2020 r.

 

Komisja Oceny Biznesplanów

Nabór biznesplanów: 24.08.2020 – 26.08.2020 r.

Ocena formalna biznesplanów: 26.08.2020 – 27.08.2020 r.

Ocena merytoryczna biznesplanów: 28.08.2020 – 02.09.2020 r.

Wstępna lista rankingowa: 02.09.2020 r.

Procedura odwoławcza: 03.09.2020 – 07.09.2020 r.

Przekazanie i akceptacja wyników KOB przez WUP w Łodzi: 08.09.2020 – 21.09.2020 r.

Ostateczne listy rankingowe i rezerwowe zaakceptowane przez WUP: do 21.09.2020 r.

 

Wsparcie finansowe – jednorazowa dotacja inwestycyjna

Rejestracja działalności gospodarczej w CEiDG, dostarczenie wymaganych dokumentów przez uczestników objętych wsparciem finansowym: 22.09.2020 – 01.10.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej: 02.10.2020 r.

Podpisywanie umów o przyznanie wsparcia finansowego + wystawienie zaświadczenia de minimis: 02.10.2020 r.

Wniesienie zabezpieczenia: 02.10.2020 – 16.10.2020 r.

Wypłata wsparcia finansowego: 02.10.2020 – 16.10.2020 r.

Wydatkowanie i rozliczenie wsparcia : 02.10.2020 - 28.02.2021 r.

Kontrola w miejscu prowadzenia działalności: 01.11.2021 - 01.10.2021 r.

Prowadzenie działalności gospodarczej: 02.10.2020 - 01.10.2021 r.

 

Wsparcie pomostowe podstawowe

Wypłata wsparcia pomostowego podstawowego: 02.10.2020 – 01.03.2021  r.

Rozliczenie wsparcia pomostowego podstawowego: Raz na kwartał

Składanie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego:  5 miesiąc prowadzenia działalności

 

Wsparcie pomostowe przedłużone

Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego: 02.04.2021 – 01.10.2021 r.

Rozliczenie wsparcia pomostowego podstawowego: Raz na kwartał

Kontrola na zakończenie projektu: do 01.10.2021 r.

 

Realizator projektu zastrzega, iż powyższe terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.


 Projekt "SILNI W BIZNESIE"

 I EDYCJA

 

Komisja Rekrutacyjna

Nabór formularzy rekrutacyjnych: 13.12.2019 – 20.12.2019 r.

Nabór przedłużony do 09.01.2020 r.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych: 13.12.2019 – 10.01.2020 r.

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych: 13.01.2020 – 16.01.2020 r.

Ocena merytoryczna – rozmowa z doradcą zawodowym: 18.01.2020 – 21.01.2020 r.

Wstępne listy osób zakwalifikowanych do projektu: 24.01.2020 r.

Procedura odwoławcza: 27.01.2020 – 29.01.2020 r.

Ostateczne listy rankingowe i rezerwowe zaakceptowane przez WUP: 03.02.2020 r.

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Blok szkoleń „ABC Przedsiębiorczości”: 08.02.2020 – 23.02.2020 r.

Doradztwo indywidualne ogólne, prawne i księgowe: 08.02.2020 – 06.03.2020 r.

 

Komisja Oceny Biznesplanów

Nabór biznesplanów: 09.03.2020 – 11.03.2020 r.

Ocena formalna biznesplanów: 11.03.2020 – 12.03.2020 r.

Ocena merytoryczna biznesplanów: 13.03.2020 – 17.03.2020 r.

Wstępna lista rankingowa: 17.03.2020 r.

Procedura odwoławcza: 18.03.2020 – 20.03.2020 r.

Przekazanie i akceptacja wyników KOB przez WUP w Łodzi: 20.03.2020 – 26.03.2020 r.

Ostateczne listy rankingowe i rezerwowe zaakceptowane przez WUP: 26.03.2020 r.

 

Wsparcie finansowe – jednorazowa dotacja inwestycyjna

Rejestracja działalności gospodarczej w CEiDG, dostarczenie wymaganych dokumentów przez uczestników objętych wsparciem finansowym: 26.03.2020 – 01.04.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej: 02.04.2020 r.

Podpisywanie umów o przyznanie wsparcia finansowego + wystawienie zaświadczenia de minimis: 02.04.2020 r.

Wniesienie zabezpieczenia: 02.04.2020 – 14.04.2020 r.

Wypłata wsparcia finansowego: 02.04.2020 – 14.04.2020 r.

Wydatkowanie i rozliczenie wsparcia : 02.04.2020 - 31.08.2020 r.

Kontrola w miejscu prowadzenia działalności: 01.05.2020 - 01.04.2021 r.

Prowadzenie działalności gospodarczej: 02.04.2020 - 01.04.2021 r.

 

Wsparcie pomostowe podstawowe

Wypłata wsparcia pomostowego podstawowego: 02.04.2020 – 01.10.2020  r.

Rozliczenie wsparcia pomostowego podstawowego: Raz na kwartał

Składanie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego:  5 miesiąc prowadzenia działalności

 

Wsparcie pomostowe przedłużone

Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego: 02.10.2020 – 01.04.2021 r.

Rozliczenie wsparcia pomostowego podstawowego: Raz na kwartał

Kontrola na zakończenie projektu: do 01.04.2021 r.