Text Size

Silni w biznesie - Pliki

 


Aktualności

Informacje

Ścieżka wsparcia

Pliki

Kontakt


Poniżej zamieszczamy dla Państwa niezbędne dokumenty. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym.

 

 

II EDYCJA

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Załącznik nr 1 do Umowy - Harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego

Załącznik nr 2 do Umowy - Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin przyznawania stypendium szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu 

 

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności SILNI W BIZNESIE

Załącznik nr 1 Biznesplan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik nr 4 Formularz zmian w biznesplanie

Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Harmonogram przyznawania wsparcia finansowego

Zasady rozliczania wsparcia finansowego w ramach projektu

Rozliczenie wsparcia pomostowego-zestawienie wydatków

 


 

 

I EDYCJA  

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO DORADCZEGO – I EDYCJA

 

Regulamin przyznawania stypendium szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu

 

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności SILNI W BIZNESIE

Załącznik nr 1 Biznes Plan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznes planu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznes planu

Załącznik nr 4 Formularz zmian w biznes planie

Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Zasady rozliczania wsparcia finansowego w ramach projektu

Rozliczenie wsparcia pomostowego-zestawienie wydatków

 

Harmonogram przyznawania wsparcia pomostowego przedłużonego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

Załącznik nr 1. Rachunek zysków i strat

Załącznik nr 2. Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niewystawieniu nadającego się do egzekucji tytułu wykonawczego

 


Projekt "SILNI W BIZNESIE" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020