Text Size

Silni w biznesie - Aktualności


Aktualności

Informacje

Ścieżka wsparcia

Pliki

Kontakt

Data: 2020-10-19 15.30

Szanowni Uczestnicy I edycji projektu,

Poniżej publikujemy listę rankingową oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

LISTA RANKINGOWA - WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

W związku z możliwością przeznaczenia większej kwoty na wsparcie finansowe nowopowstałych firm, Realizator za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zdecydował o przyznaniu wsparcia siedmiu osobom, których wnioski uzyskały najwyższą punktację.  

Wyniki oceny zostaną przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, celem ich akceptacji.

 


Data: 2020-09-14 11.30

W związku z zatwierdzeniem w dniu 11.09.2020 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listy rankingowej po ocenie biznesplanów  zamieszczamy poniżej ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów złożonych w ramach II edycji projektu "SILNI W BIZNESIE".

 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW


Data: 2020-09-09 12.30

Zamieszczamy harmonogram przyznawania wsparcia pomostowego przedłużonego dla uczestników I edycji projektu "SILNI W BIZNESIE" oraz wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Projektu w dniach 28-30.09.2020 r. 

Regulamin przyznawania środków oraz wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdziecie Państwo w zakładce "Pliki"

Harmonogram przyznawania wsparcia pomostowego przedłużonego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

Załącznik nr 1. Rachunek zysków i strat

Załącznik nr 2. Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niewystawieniu nadającego się do egzekucji tytułu wykonawczego

  


Data: 2020-09-03 15.35

Szanowni Uczestnicy II edycji projektu,

Poniżej zamieszczamy Wstępną listę rankingową oceny biznesplanów (przed procedurą odwoławczą).

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy! Prosimy jednak pamiętać, że do czasu zaakceptowania wyników przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, niniejsze wyniki są ocenami nieostatecznymi.

 

Prosimy o nierejestrowanie działalności gospodarczej przed ostateczną akceptacją listy przez WUP w Łodzi.

 


Data: 2020-07-31 10.10

Poniżej przedstawiamy harmonogram przyznawania wsparcia finansowego dla II edycji projektu "SILNI W BIZNESIE"

HARMONOGRAM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

Przypominamy, iż termin na złożenie biznesplanów w Biurze Projektu to 24-26 sierpnia br.

 


Data: 2020-07-08 14.40

W związku z zatwierdzeniem w dniu 07.07.2020 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi list rankingowych oraz rezerwowych do II edycji projektu "SILNI W BIZNESIE", publikujemy ostateczne listy po zakończeniu procedury rekrutacji.

Lista zakwalifikowanych kobiet ZOBACZ

Lista zakwalifikowanych mężczyzn ZOBACZ

Lista rezerwowa kobiet ZOBACZ

Lista rezerwowa mężczyzn ZOBACZ

 

Jednocześnie dla Państwa informacji udostępniamy:
Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (podpisanie umowy w pierwszym dniu szkoleń)
Załącznik nr 1 do Umowy - Harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego
Załącznik nr 2 do Umowy - Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin przyznawania stypendium szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu 

 


Data: 2020-07-03 13.40

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego dla uczestników II edycji projektu „SILNI W BIZNESIE”

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego wraz ze wsparciem towarzyszącym, tj:
- udzielenie stypendiów szkoleniowych
- zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i doradztwo
zostaną szczegółowo określone w umowie o udzielnie wsparcia szkoleniowo -doradczego, która zostanie podpisana z osobami zakwalifikowanymi do projektu w pierwszym dniu szkoleń (wzór umowy jest dostępny w zakładce "Pliki")

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po zatwierdzeniu Listy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

HARMONOGRAM

UWAGA: Wszystkie podane terminy są przybliżone i mogą ulec zmianie. W razie konieczności harmonogram zostanie zaktualizowany, o czym niezwłocznie poinformujemy.

 


Data: 2020-06-30 15.50

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe po przeprowadzeniu dwóch etapów w ramach oceny merytorycznej:

- wstępna lista rankingowa kobiet

- wstępna lista rankingowa mężczyzn

 

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu zostały wpisane na wstępną  listę rezerwową.

Ostateczne listy rankingowe zostaną opublikowane po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 


Data: 2020-06-23 18:20

W związku z zakończeniem I etapu oceny poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach drugiego naboru do projektu "Silni w biznesie"

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ - I ETAP 

 

 


Data: 2020-06-18 11:00

W dniu 17 czerwca 2020 r. zakończony został etap oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych. Spośród 40 złożonych formularzy 37 uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało skierowanych do kolejnego etapu, to jest do oceny merytorycznej.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

 


Data: 2020-06-15 16.30

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12.06.2020 zakończony został nabór do II edycji projektu „SILNI W BIZNESIE”. Złożonych zostało 40 Formularzy rekrutacyjnych. Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej znajduje się w zakładce „Ścieżka wsparcia”. O wynikach poszczególnych etapów rekrutacji będziemy Państwa na bieżąco informować.


Data: 2020-05-14 9.30

Z małym opóźnieniem ale w końcu możemy przekazać oczekiwaną informację.

Z DNIEM 28 maja 2020 r. RUSZA NABÓR DO II EDYCJI PROJEKTU "SILNI W BIZNESIE"

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 28.05.2020 – 12.06.2020 r.

Ilość miejsc: 16 uczestników.

Przypominamy, że projekt jest kierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie łódzkim na terenie jednego z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego lub łaskiego, planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej, form wsparcia, zasad rekrutacji  znajdą Państwo w „Regulaminie rekrutacji”.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie nadal będziemy się starać ograniczać bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum. Informacje o projekcie będą udzielane przez Członków Zespołu projektowego w Biurze Projektu – w Punkcie Informacyjno-Doradczym, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 drogą telefoniczną i mailową. Kontakt osobisty będzie możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 

Poniżej publikujemy aktualną dokumentację obowiązującą na etapie Rekrutacji do II edycji:

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Biura projektu:

- Drogą elektroniczną przesyłając skan podpisanego formularza na adres skrzynki Biura Projektu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub

- Osobiście, formularze będą przyjmowane w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00, lub

- Drogą pocztową na adres Biura Projektu: BKPPT Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów (decyduje data wpływu formularza a nie data nadania).

  


Data: 2020-04-22 12.30

W związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listy rankingowej po ocenie biznesplanów  zamieszczamy poniżej ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW

 


Data: 2020-03-17 16.45

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy Wstępną listę rankingową oceny biznesplanów (przed procedurą odwoławczą).

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „SILNI W BIZNESIE” osoby, które otrzymały negatywną ocenę i nie uzyskały rekomendacji do otrzymania wsparcia mają prawo do złożenia odwołania w ciągu 3 dni roboczych (opis procedury odwoławczej w ww. Regulaminie)

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy! Prosimy jednak pamiętać, że do czasu zaakceptowania wyników przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, niniejsze wyniki są ocenami nieostatecznymi.

 

Prosimy o nierejestrowanie działalności gospodarczej przed ostateczną akceptacją listy przez WUP w Łodzi.

 


Data: 2020-03-13 14.30

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania ryzyka wzrostu masowych zachorowań z przykrością informujemy o konieczności przełożenia  zaplanowanego w terminie 18.03 – 01.04.2020 r. naboru do II edycji projektu „SILNI W BIZNESIE”. O nowym terminie naboru będziemy na bieżąco informować.

 

Jednocześnie zalecamy do ograniczenia bezpośrednich spotkań w Biurze projektu do minimum.

Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie i mailowo:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i każdy pomysł na biznes możecie Państwo z nami skonsultować:

 

Justyna Zielińska – 601 205 377
Paulina Sobczak – 601 205 370
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Data: 2020-03-03 15.50

RUSZA NABÓR DO II EDYCJI PROJEKTU "SILNI W BIZNESIE"

Jest nam niezmiernie miło  poinformować, że z dniem 18.03.2020 rusza nabór do II EDYCJI projektu „SILNI W  BIZNESIE”.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 18.03.2020 – 01.04.2020 r. w godzinach 8.30 – 15.30.

Ilość miejsc: 16 uczestników.

Przypominamy, że projekt jest kierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie łódzkim na terenie jednego z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego lub łaskiego, planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej, form wsparcia, zasad rekrutacji  znajdą Państwo w „Regulaminie rekrutacji”.

 

Poniżej przekazujemy Państwu dokumentację obowiązującą na etapie Rekrutacji do II edycji:

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu


Data: 2020-02-24 13.30

  UWAGA!!! Aktualizacja Regulaminu oraz załącznika nr 5 zatwierdzona dnia 21.02.2020 r.

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności SILNI W BIZNESIE - AKTUALIZACJA

Załącznik nr 1 Biznes Plan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznes planu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznes planu

Załącznik nr 4 Formularz zmian w biznes planie

Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego - AKTUALIZACJA

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 


Data: 2020-02-18 15.55

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu dokumentację obowiązującą na etapie przyznawania wsparcia finansowego w ramach I EDYCJI projektu ‘SILNI W BIZNESIE” , tj. Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej” wraz z załącznikami, określający m.in. wysokość wsparcia, zasady przyznawania, wypłaty i rozliczania wsparcia finansowego.

  Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 Biznes Plan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznes planu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznes planu

Załącznik nr 4 Formularz zmian w biznes planie

Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności SILNI W BIZNESIE

 


Data: 2020-02-06 10.50

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zaktualizowany harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego dla uczestników I edycji projektu "SILNI W BIZNESIE".

Harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego - Aktualizacja 05.02.2020 r.

 


Data: 2020-02-03 13.40

W związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi list rankingowych oraz rezerwowych do I edycji projektu "SILNI W BIZNESIE", publikujemy ostateczne listy po zakończeniu procedury rekrutacji.

Lista zakwalifikowanych kobiet ZOBACZ

Lista zakwalifikowanych mężczyzn ZOBACZ

Lista rezerwowa kobiet ZOBACZ

Lista rezerwowa mężczyzn ZOBACZ

 


Data: 2020-01-28 15.50

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego dla uczestników z I edycji projektu „SILNI W BIZNESIE”

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego wraz ze wsparciem towarzyszącym, tj:

 - udzielenie stypendiów szkoleniowych

 - zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i doradztwo

zostaną szczegółowo określone w umowie o udzielnie wsparcia szkoleniowo -doradczego, która zostanie podpisana z osobami zakwalifikowanymi do projektu. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej oraz po zatwierdzeniu Listy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO DORADCZEGO – I EDYCJA

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych zostanie wkrótce dla Państwa  publikowany na stronie  w zakładce „Pliki”

Zespół „SILNI W BIZNESIE”

 


Data: 2020-01-24 15.50

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe po przeprowadzeniu dwóch etapów w ramach oceny merytorycznej:

- wstępna lista rankingowa kobiet ZOBACZ

- wstępna lista rankingowa mężczyzn ZOBACZ

 

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu zostały wpisane na wstępną  listę rezerwową.

Ostateczne listy rankingowe zostaną opublikowane po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 


Data: 2020-01-17 16:15

W związku z zakończeniem I etapu oceny poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach pierwszego naboru do projektu "Silni w biznesie"

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ - I ETAP 

 


Data: 2020-01-10 15:30

W dniu 10 stycznia 2020 r. zakończony został etap oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie formularze uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do kolejnego etapu, to jest do oceny merytorycznej.


Data: 2019-12-23 11:00

W dniu dzisiejszym jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 12.30.

24 grudnia (Wigilia) i 27 grudnia br. biuro projektu nie będzie czynne - możliwe jest składanie w tym czasie formularzy w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza przesłany na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Data: 2019-12-20 15:00

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór w ramach projektu „SILNI W BIZNESIE” został wydłużony do dnia 09.01.2019 do godz. 15:30


Data: 2019-12-10 08:00

UWAGA!!! Drobna zmiana w formularzu rekrutacyjnym - pobierz aktualny wzór.

 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 


Data: 2019-11-29 08:00

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że wkrótce rusza nabór do projektu „Silni w biznesie”.

Planowany termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 13 – 20 grudnia br. w godzinach 8:30 - 15:30