Klastry
tel: 605 425 101

image

Wzajemne interakcje. Wspólne narzędzia marketingu

image

Konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria 

image

Skupisko firm. Wspólne projekty i programy

Text Size

Klaster "Ekoenergia"

Głównym zadaniem klastra "Ekoenergia" jest wspólne prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych zmierzających do powstawania nowych technologii ekologicznego wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego oraz wytwarzania, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru a także paliw węglowodorowych. Klaster zajmuje się również zastosowaniem alternatywnych źródeł energii geotermalnej i innych źródeł odnawialnych. Równie ważnym zadaniem jest ekologiczne wykorzystanie do pozyskiwania energii odpadów komunalnych i osadu wtórnego z oczyszczalni ścieków .

Specjaliści skupieni w klastrze "Ekoenergia" dążyć mają do uzyskania 20% oszczędności dotychczas zużywanej energii, ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20% oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie do 20% do roku 2020. Powstanie klastra "Ekoenergia", pierwszego tego typu w Łódzkiem, przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy w regionie, a studentom i doktorantom wydziałów: mechanicznego, elektrycznego, biotechnologii oraz inżynierii procesowej i ochrony środowiska PŁ umożliwi zdobywanie wiedzy praktycznej w najlepszych firmach branżowych.

Inicjatywa klastrowa

Klastry przemysłowe to przestrzennie skoncentrowane grupy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, powiązanych siecią zależności, często o charakterze nieformalnym.