Zrealizowane Projekty UEw latach 2003-2013

Text Size
image

Utworzenie Inkubatora Technologicznego

W wyniku realizacji tego projektu spółka oferuje powierzchnie do wynajęcia w Inkubatorze Technologicznym wraz z wyposażeniem, przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla lokatorów IT oferowanych jest ponadto szereg usług doradczych. Kwota dofinansowania projektu 2 340 168,00 PLN

image

Innowacja kluczem do sukcesu

Celem projektu realizowanego w ramach Działań 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka było tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, zapewniając im doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm oraz zasilenie finansowe nowo powstałego przedsiębiorcy. Dzięki realizacji projektu otworzonych zostało 27 innowacyjnych działalności gospodarczych, które otrzymały 16 533 150,00 PLN. W obecnym czasie projekt jest realizowany w ramach reinwestycji.

image

Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancja sukcesu w biznesie

Pozyskaliśmy 6 017 680,90 PLN dotacji na projekt realizowany w ramach działania 5.2 POIG. Celem projektu było ułatwienie przedsiebiorcom na terenie całego kraju dostepu do kompleksowych, wysokiej jakosci usług biznesowych niezbednych z punktu widzenia prowadzenia działalnosci innowacyjnej. W wyniku realizacji projektu zrealizowaliśmy 324 usługi doradcze proinnowacyjne, współpracowaliśmy z 18 jednostkami naukowymi, 153 firmy z terenu całego kraju uzyskały wsparcie.

image

Własna firma - Szansa na sukces III

Uczestnicy zostali objęci wsparciem szkoleniowo-doradczym. 24 osoby zamieszkujące tereny powiatów bełchatowskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego i wieluńskiego, z czego 23 osoby założyły własną działalność gospodarczą. W efekcie powstały 22 firmy, z czego 15 ma swoją siedzibę na terenie Powiatu Bełchatowskiego (8 na terenie Miasta Bełchatowa). Wartość projektu to: 1 779 521, 06 PLN

image

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE

W ramach działania 8.2.1 POKL. Partnerami tego przedsięwzięcia byli Politechnika Łódzka oraz trzy firmy zagraniczne. Projekt skierowany był do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej, którzy chcieliby założyć w przyszłości własną firmę spin-off lub spin-out. Wartość projektu to 923 189,34 PLN

image

Własna Firma – Szansa na sukces IV

Projektem objętych zostało łącznie 48 osób, które mogły skorzystać z form wsparcia takich jak doradztwo indywidualne oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na uruchomienie działalności. Wartość projektu to: 1 608 234,31 PLN

image

Własna firma - Szansa na sukces 

Pozyskaliśmy 679 704, 70 PLN. Dzięki realizacji projektu otworzonych zostało 15 działalności gospodarczych, które otrzymały ponad 347 000,00 PLN (w tym 284 000,00 PLN na realizację zadań inwestycyjnych i 63 000,00 PLN na opłacenie danin publiczno-prawnych)

image

Własna firma szansa na sukces II

Pozyskaliśmy 752 047,18 PLN. Dzięki realizacji projektu otworzonych zostało 18 działalności gospodarczych, które otrzymały ponad 491 200,00 PLN (w tym 340 000,00 PLN na realizację zadań inwestycyjnych i 151 200,00 PLN na opłacenie danin publiczno-prawnych).

image

Pilotażowy Program Wsparcia na rozwój Technostarterów i Technostartera.

Jako jedna z pięciu Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie kraju realizowaliśmy pilotażowy program, którego celem było rozpoczęcie działalności innowacyjnej. Dzięki realizacji projektu otworzonych zostało 5 innowacyjnych działalności gospodarczych, które otrzymały ponad 126 000,00 PLN na realizację zadań inwestycyjnych

Pozyskaliśmy 45 903 400,00 PLN dotacji, na realizację projektu „Fabryka inżynierów XXI wieku- budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej” o wartości: 54 004 000,00 PLN. 

Pozyskaliśmy 45 497 460,00 PLN dotacji, na realizację projektu „Opracowanie projektu na zlecenie PŁ: Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej” o wartości 51 173 482 PLN.

Pozyskaliśmy ponad 14 334 800,00 PLN dotacji, na realizację projektu z zakresu współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowo –badawczych, uczelni wyższych o wartości 22 053 760,00 PLN.

Wspieramy samorządy w rozliczaniu projektów unijnych o 7 072 691,58 PLN dofinansowania i całkowitej wartości realizowanych projektów 17 274 351,68 PLN.

Wspieramy uczelnię wyższą w zarządzaniu oraz rozliczaniu projektu o wartości 22 053 760,00 PLN na realizację wsparcia projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Zrealizowaliśmy ponad 500 usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą m.in. z zakresu dostępnych programów pomocy finansowych z budżetu Państwa i funduszy strukturalnych.