Text Size

SZKOLENIE

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

 

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny zaprasza Państwa na szkolenie pt. „Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle nowych przepisów” którego celem jest przekazanie wiedzy, pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania ABI. Kurs w sposób kompleksowy przygotowuje do pełnienia funkcji ABI według nowych standardów obowiązujących od stycznia 2015 r.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie BKPPT w Bełchatowie przy ulicy Ciepłowniczej 5. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat. Koszt szkolenia wynosi 450 zł +VAT. Data rozpoczęcia kursu uzależniona jest od ilości chętnych (min. 7 osób).

 

Program szkolenia:

„Przygotowanie do pełnienia funkcji ADO i ABI w świetle nowych przepisów”

 

Dzień pierwszy godz. 9-14:

1.     Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

2.     Regulacje prawne, odniesienia do przepisów innych aktów prawnych do ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzeń wykonawczych w związku z nowelizacją ustawy.

3.     Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych.

4.     Klauzula zgody.

5.     Administrator Bezpieczeństwa Informacji po 1 stycznia 2015r. - praktyczne wskazówki ułatwiające wykonywanie funkcji „nowego ABI”:
• kto może zostać powołany ABI?
• nowy status ABI i wymogi względem osoby pełniącej tę funkcję
• czy osoba dotychczas pełniąca funkcję ABI może pełnić ją nadal? czy jeszcze raz powołać na ABI?
• nowe zadania ABI, w tym obowiązkowe dokonywanie sprawdzeń, jako kontroli wewnętrznej w jednostce, prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
• nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO i nowy obowiązek rejestracji ABI w rejestrze prowadzonym przez GIODO ,
• kontrola wykonywana na wniosek GIODO przez niezależnego ABI,

• co zmieniło się po 01.07.2015r,      

• wykonywanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych w Firmach/jednostkach, które nie powołały ABI,

• plusy i minusy powołania ABI.

6.     Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez ABI w świetle nowych przepisów (warsztat)

 

Dzień drugi godz. 9-13:

7.     Polityka bezpieczeństwa Informacji – wymagane elementy dokumentacji.

8.     Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych - wymagane elementy dokumentacji.

9.     Tworzenie dokumentacji o.d.o. (warsztat – można przynieść kopie własnych dokumentacji i pracować bezpośrednio na nich).

10.Najważniejsze elementy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11.  Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO. Zmiany przepisów prawa w tym zakresie. 

12.Symulacja – rejestracja bazy danych na platformie e-giodo (warsztat).

13.Podsumowanie, dyskusja.

 

ZAPRASZAMY !