Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 5/BKPPT/2018 na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT Sp. z o.o.

 

Bełchatów, dnia 29.11.2018r.

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 5/BKPPT/2018

 

na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT Sp. z o.o.

 

 

 

W postępowaniu na wybór wykonawcy na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT
Sp. z o.o. 
dokonano wyboru oferty, na podstawie kryteriów oceny określonych w Zapytaniu ofertowym nr 5/BKPPT/2018

 

 

 

Poniżej informacje o wybranej ofercie oraz o pozostałych wykonawcach, którzy złożyli oferty:

 

 

 

Wybrana oferta:  Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk

 

Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym nr 5/BKPPT/2018 i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów wyboru ofert (cena 100%)

 

 

 

Zestawienie złożonych ofert

 

 

 

Oferent

Data wpływu oferty

Cena brutto (PLN)

Liczba pkt w kryterium Cena

Łączna ilość punktów

Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk

23/11/2018

690,00

100,00

100,00

Biuro Serwis Paweł Skorodecki

23/11/2018

734,80

93,90

93,90

Arton Stusio Sp. j.

23/11/2018

797,53

86,52

86,52

Lyreco Polska S. A.

27/11/2018

Oferent nie spełnił wymagań formalnych i nie był brany pod uwagę przy ustalaniu najkorzystniejszej oferty

Oferent nie spełnił wymagań formalnych i nie był brany pod uwagę przy ustalaniu najkorzystniejszej oferty

Oferent nie spełnił wymagań formalnych i nie był brany pod uwagę przy ustalaniu najkorzystniejszej oferty