Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 4/BKPPT/2018 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla BKPPT Sp. z o.o.

Bełchatów, dnia 04.06.2018 r.

 

 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 4/BKPPT/2018

na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem

 

 

W postępowaniu na wybór dostawcy laptopa wraz z oprogramowaniem dokonano wyboru oferty, na podstawie kryteriów oceny określonych w Zapytaniu ofertowym nr 4/BKPPT/2018.

 

Poniżej informacje o wybranej ofercie oraz o pozostałych Dostawcach, którzy złożyli oferty:

 

Wybrana oferta: Computer Service Center Florek Sp. J. ul. Edwardów 148c, 97-400 Bełchatów.

 

Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym nr 4/BKPPT/2018 i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów wyboru ofert (cena 80%, Gwarancja 20%).

 

Zestawienie złożonych ofert

 

Oferent

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium Gwarancja

Łączna ilość punktów

Uwagi

Computer Service Center Florek Sp. J.

ul. Edwardów 148c

97-400 Bełchatów

80,00

20,00

100,00

---

AWT SYSTEM Marek Worach

Zawady 28c

97-400 Bełchatów

49,95

20,00

69,95

---

CeblTgroup EP Sp. z o.o. sp. j.

ul. Kominiarska 42B

51-180 Wrocław

Oferta odrzucona jako niespełniająca wymogów Zamawiającego w zakresie oprogramowania oferowanego przez Dostawcę wraz z laptopem.

Prime Computers Dariusz Leszczyński

ul. Kraszewskiego 15A

50-229 Wrocław

Oferta odrzucona jako złożona w nieodpowiedniej formie (forma elektroniczna), jak również z tego względu, że do oferty nie dołączono Oświadczenia Dostawcy według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Zapytania a ponadto Dostawca zaoferował udzielenie 2,5 letniej gwarancji podczas gdy Zamawiający wymagał min. 3 letniej gwarancji.