Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/BKPPT/2018 na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/BKPPT/2018 na zakup i dostawę materiałów biurowych.


Wybrana oferta: Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk, ul. Mielczarskiego 1A, 97 – 400 Bełchatów.

 

Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi BKPPT Sp. z o.o. określone w Zapytaniu ofertowym nr 2/BKPPT/2018 w związku z czym została wybrana do realizacji.

 

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

Część zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w jedynym kryterium określonym w zapytaniu ofertowym – cena 100 %

Uwagi

1
Materiały biurowe
 

Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk, ul. Mielczarskiego 1A,
97 – 400 Bełchatów

 100,00 pkt

-

2
Tonery
 

Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk, ul. Mielczarskiego 1A,
97 – 400 Bełchatów

 100,00 pkt

 -