Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów biurowych

W postępowaniu na wybór wykonawcy usług na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby ogólne Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o.

oraz na potrzeby realizacji projektu „Innowacja kluczem do sukcesu” – Reinwestycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, na podstawie kryteriów oceny określonych w Zapytaniu ofertowym z dnia 6 listopada 2014 r.

Poniżej informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o pozostałych wykonawcach, którzy złożyli oferty.

1. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług określonych w części nr 1 „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych” przedłożyła: ARTON STUSIO S.J. 95-200 PABIANICE, UL. PIŁSUDSKIEGO 3f

Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi BKPPT Sp. z o.o. i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium wyboru ofert (cena 100%) w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.

2. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług określonych w części nr 2 „Sukcesywne dostawy tonerów” przedłożyła:  GRAFFITI SITODRUK JAROSŁAW KUŚMIEREK, 97-400 BEŁCHATÓW,  UL. CZYŻEWSKIEGO 71.

Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi BKPPT Sp. z o.o. i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium wyboru ofert (cena 100 %) w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.