Doradztwo
tel: 607 993 568

image

Społeczna odpowiedzialność biznesu

doradztwo CSR dla firm, instytucji  

image

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji UE

Kompelsowa usługa dla firm oraz osób fizycznych (od pozyskania do rozliczenia dotacji).

image

Studia wykonalności , biznes plany, itp

Wdrażanie systemów zarzadzania jakościa ISO, strategie inwestycyjne dla firm .

Usługi doradcze

Niektórzy mówią, że w biznesie liczy się tylko zysk. Jest on oczywiście ważny, ale oprócz niego liczy się zaufanie do kontrahenta, jakość i kultura działania. Jeśli Twoja firma szuka profesjonalnych rozwiązań finansowych, oczekuje doradztwa czy pomocy w zakresie finansowania i nowych technologii, my Ci pomożemy.

Zapraszamy do współpracy z Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym, gdzie zaoferujemy Państwu kompletne wsparcie merytoryczne, handlowe i marketingowe oparte na naszej wiedzy i długoletnim doświadczeniu. 

Oferujemy takie usługi jak:

 • opracowania strategii rozwoju firmy, biznes planu, studia wykonalności,
 • pomoc doradcza przy realizacji projektów współfinansowanych z UE,
 • podstawowe doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (prawa, marketingu, podatków, produkcji),
 • doradztwo finansowe (analizy finansowe, studia wykonalności, wnioski kredytowe, promesy kredytowe, leasingi pojazdów i nieruchomości, faktoring),
 • konsultacje związane z prawami własności intelektualnej,
 • dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach, transfer technologii oraz lista technologii gotowych do wdrożenia,
 • kojarzenie partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
 • informacje nt. krajowych i zagranicznych propozycji współpracy gospodarczej,
 • pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility) to współczesna koncepcja zarządzania firmą, która uwzględnia m.in. aspekty społeczne i środowiskowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Strategiczne podejście do tego zagadnienia, odpowiedni dobór i zintegrowanie działań CSR-owych z podstawową działalnością firmy przynoszą najlepsze długookresowe efekty. Rezultaty te mogą być obserwowane w wielu obszarach - od lepszego zarządzania ryzykiem począwszy poprzez budowanie lojalności klientów, kontrahentów i pracowników po zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa czy wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów bądź usług.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorstw tą tematyką oferujemy Państwu odpłatne doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania kompleksowej strategii CSR uwzględniającej aktualne standardy społecznej odpowiedzialności biznesu zawarte w ISO 26 000 oraz najnowsze trendy rynkowe.

W ramach Doradztwa CSR zajmujemy się także m.in.:

 • weryfikacją i uaktualnianiem istniejących strategii CSR-owych poprzedzonych audytem potrzeb
 • dobieraniem rozwiązań i narzędzi CSR odpowiednich do założonych celów strategicznych
 • opracowywaniem kodeksów etyki
 • analizą działań komunikacyjnych
 • wdrażaniem raportowania CSR
 • wspieraniem Klienta we wdrażaniu rozwiązań CSR-owych we współpracy z interesariuszami.

Oferujemy również szkolenia wewnętrzne przybliżające tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierające proces wdrażania rozwiązań CSR w organizacji skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników.

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zarówno dużych, jak i z sektora MSP. Wsparcie oferujemy także spółkom komunalnym, jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacjom pozarządowym.

Profesjonalnie szkolenia i doradztwo

Dołacz do grona naszych zadowolonych klientów. Postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.